Sparta korraldab või toetab, tule osalema või sõpra toetama!

22 L 08

48. jooks ümber Ülemiste järve

Tallinna Veepuhastusjaama territooriumil
Aeg: 12:00